เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา2558

เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา2558

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 (นักเรียนใหม่) 1.กรณีที่ไม่ได้ถ่ายรูปตามวันนัด (ต้องถ่ายรูป พร้อมกรอกข้อมูล ที่ห้องมัลติมีเดีย) 2.กรณีถ่ายรูปแล้วยังไม่ได้บัตร (ต้องกรอกข้อมูล ที่ห้องมัลติมีเดีย) 3.กรณีนักเรียนย้ายมาระหว่างภาคเรียน (ต้องถ่ายรูป พร้อมกรอกข้อมูล ที่ห้องมัลติมีเดีย) 4.กรณีนักเรียนทำบัตรหาย หรือชำรุด ต้องการทำใหม่ (ส่งใบคำขอทำบัตร ที่ห้องมัลติมีเดีย)   นักเรียน ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 (นักเรียนเก่า) 1.กรณีนักเรียนทำบัตรหาย หรือชำรุด ต้องการทำใหม่       (ส่งใบคำขอทำบัตร ที่ห้องมัลติมีเดีย) 2.กรณีนักเรียนย้ายมาระหว่างภาคเรียน (ต้องถ่ายรูป พร้อมกรอกข้อมูล ที่ห้องมัลติมีเดีย)   ตัวอย่างบัตรนักเรียน ด้านหน้า                                                              ด้านหลัง หมายเหตู ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคาร 2 สามารถติดต่อถ่ายรูปได้ เวลา 12.00-13.00 น. และ 15.30 - 16.30 (จ-ศ)      

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ และเจ้าหน้าที่ธุรการ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ และเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามที่โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 23 ได้ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับคัดเลือกครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา และเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับคัดเลือกครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษและเจ้าหน้าที่ธุรการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับคัดเลือกครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษและเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามที่โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 23 ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกครูชาวต่างชาติ มาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคักเลือกเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคักเลือกเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ตามที่ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 23 ได้ดาเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558

ประกาศผลสอบ ม.1 รอบสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลสอบ ม.1 รอบสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2558

ด้วยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี การศึกษา 2558 และได้ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 28 มีนาคม 2558 นั้น โรงเรียนขอประกาศผลผู้ ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา2558

  เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา2558

  วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2558 12:59
 • ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

  ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

  วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2558 22:40
 • รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ และเจ้าหน้าที่ธุรการ

  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ และเจ้าหน้าที่ธุรการ

  วันอาทิตย์, 17 พฤษภาคม 2558 20:58
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับคัดเลือกครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษและเจ้าหน้าที่ธุรการ

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับคัดเลือกครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษและเจ้าหน้าที่ธุรการ

  วันอังคาร, 12 พฤษภาคม 2558 13:49
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคักเลือกเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคักเลือกเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

  วันจันทร์, 06 เมษายน 2558 15:20
 • ประกาศผลสอบ ม.1 รอบสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2558

  ประกาศผลสอบ ม.1 รอบสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2558

  วันพุธ, 01 เมษายน 2558 22:01

 

 
 

 

 

 

รายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) วันที่ 6 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) วันที่ 6 ธันวาคม 2558

รับสมัครสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนใจคลิกเลย

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ประจำปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์นักเรียนกยศ.รายใหม่ 38 ราย
เข้ายื่นแบบยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบe-Studentloan 
ภาคเรียนที่ 2/2557 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม: นักเรียนกยศ.รายใหม่ 38 ราย เข้ายื่นแบบยืนยันการขอกู้ยืมเงิน

หมื่นวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

TNW Sky View HD1

From Address:

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 47000 
Thatnaraiwittaya School 
Amphoe Muang 
SakonNakhon Province 47000
Tel : 0-4297-0127-8 Ext. 0, 10-57
Fax : 0-4274-3678
Website:http://www.tnw.ac.th

สถิติการเยี่ยมชม

1181891
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2029
4948
8399
598862
2029
74923
1181891

Your IP: 110.77.237.58
Server Time: 2015-12-01 10:42:52