ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคักเลือกเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคักเลือกเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ตามที่ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 23...

ประกาศผลสอบ ม.1 รอบสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลสอบ ม.1 รอบสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2558

ด้วยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี...

ประกาศผลสอบ ม.4 รอบสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลสอบ ม.4 รอบสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2558

ด้วยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4

ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง...

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปีการศึกษา 2558

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา...

แจ้งกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

แจ้งกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ...

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคักเลือกเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคักเลือกเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

  วันจันทร์, 06 เมษายน 2558 15:20
 • ประกาศผลสอบ ม.1 รอบสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2558

  ประกาศผลสอบ ม.1 รอบสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2558

  วันพุธ, 01 เมษายน 2558 22:01
 • ประกาศผลสอบ ม.4 รอบสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2558

  ประกาศผลสอบ ม.4 รอบสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2558

  วันพุธ, 01 เมษายน 2558 10:46
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2558 10:49
 • รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปีการศึกษา 2558

  วันจันทร์, 16 มีนาคม 2558 14:42
 • แจ้งกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

  แจ้งกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

  วันจันทร์, 16 มีนาคม 2558 14:21

 

 
 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์นักเรียนกยศ.รายใหม่ 38 ราย
เข้ายื่นแบบยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบe-Studentloan 
ภาคเรียนที่ 2/2557 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม: นักเรียนกยศ.รายใหม่ 38 ราย เข้ายื่นแบบยืนยันการขอกู้ยืมเงิน

ตามประกาศโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เรื่อง การรับสมัคร
นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 รอบทั่วไป
ซึ่งจะดำเนินการรับสมัคร วันที่ 20-24 มีนาคม 2558

ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.1 ได้ที่นี่ (ในเขต)
ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.1 ได้ที่นี่ (นอกเขต)
ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.4 ได้ที่นี่

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: แนวปฏิบัติการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2558

ด้วยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาจะเปิดรับนักเรียน เข้าเรียน
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี
การศึกษา 2558

อ่านเพิ่มเติม: การรับนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558

ปัจฉิมนิเทศรุ่นที่ 22 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

วีดีทัศน์วันชื่นชมยินดี ปีการศึกษา2557

From Address:

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 47000 
Thatnaraiwittaya School 
Amphoe Muang 
SakonNakhon Province 47000
Tel : 0-4297-0127-8 Ext. 0, 10-57
Fax : 0-4274-3678
Website:http://www.tnw.ac.th

Web Hosting Lab

สถิติการเยี่ยมชม

657852
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
403
1057
403
94766
37906
51745
657852

Your IP: 27.55.254.94
Server Time: 2015-04-26 19:57:36