ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558            

สิ่งใหม่ในโปรแกรม Epp5 Online

สิ่งใหม่ในโปรแกรม Epp5 Online

หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วสิ่งใหม่ในโปรแกรมที่จะเห็นแปลกตาไปคือ ที่มุมบนขวามือ จะมีเมนูดังรูป  เข้าสู่ระบบการนิเทศก์การใช้งานโปรแกรม มีการให้คะแนนด้วยนะ ก็ไม่รู้ว่าอยากได้คะแนนกันไหมเน้อ!  

ส่วนประกอบต่างๆในหน้าแรก Epp5 Online โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ส่วนประกอบต่างๆในหน้าแรก Epp5 Online โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ส่วนประกอบต่างๆในหน้าแรก Epp5 Online โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จากการใช้งาน Epp5 Online มาบางที่เรายังไม่รู้ส่วนประกอบ ความหมายตัวเลข หน้าเว็บ วันนี้เรามาไขความกระจ่างกันครับ 1. แสดงวันเดือนปี ปัจจุบัน 2.เมนูหลัก ประกอบด้วย ติดต่อกับผู้ดุแลโปรแกรม สามารถคลิกเมนู สลับภาษาได้ที่นี่ 3.แสดงวันเดือนปีที่เริ่มระบบ 4.แสดงระยะเวลาที่ใช้งาน (ผ่านมาแล้ว 6 สัปดาห์, 1 เดือน 12 วัน) 5.ส่วนข่าวประกาศ 6.แสดงจำนวนคนออนไลน์ (ครู:นักเรียน /จำนวนนักเรียนที่เคยเข้ามาในระบบ) 7.แสดงจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ม.1-ม.6 นักเรียนรวม ในระบบ : จำนวนครู ในระบบ 8.ส่วนการใช้งาน เพื่อเข้าสู่ระบบ 9.ส่วนเมนูสำหรับการนิเทศก์และจัดการระบบ 10.แสดงโลโก้โรงเรียน

เรื่องการใช้งาน Epp5 Online เทอม 2 ปีการศึกษา 2558

เรื่องการใช้งาน Epp5 Online เทอม 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศเรื่องการใช้งาน Epp5 Online เทอม 2 ปีการศึกษา 2558 เนื่องด้วยทางโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ใช้โปรแกรม Epp5 Online ในการบันทึกพัฒนาการคุณภาพผู้เรียน ทั้งการบันทึกเวลาเรียนในรายวิชา คะแนนระหว่าภาคเรียน คะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค รวมทั้งการบันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A1) และการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน(A2) ทบทวนก่อนใช้งาน 3 ขั้นตอนก่อนใช้งาน 1.ลงทะเบียนรายวิชา 2.บันทึกตารางสอน 3.ลงทะเบียนนักเรียน สามารถคลิกเพื่อทบทวนวิธีการใช้งานได้ที่ คลิก คำแนะนำและการแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้งาน 1.การเข้าเว็บแนะนำให้เข้าผ่านเว็บหลัก www.epp5.net เลือก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 2.ไม่สามารถล็อคอินเข้าระบบได้  (ลืมรหัสผ่าน , ยังไม่มีชื่อในระบบ กรณ๊ คุณครูเพิ่งย้ายมา อัตราจ้างใหม่) ติดต่อ ที่ inbox FB : https://www.facebook.com/krupornchai LINE : krupornchai  E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //    

เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา2558

เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา2558

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 (นักเรียนใหม่) 1.กรณีที่ไม่ได้ถ่ายรูปตามวันนัด (ต้องถ่ายรูป พร้อมกรอกข้อมูล ที่ห้องมัลติมีเดีย) 2.กรณีถ่ายรูปแล้วยังไม่ได้บัตร (ต้องกรอกข้อมูล ที่ห้องมัลติมีเดีย) 3.กรณีนักเรียนย้ายมาระหว่างภาคเรียน (ต้องถ่ายรูป พร้อมกรอกข้อมูล ที่ห้องมัลติมีเดีย) 4.กรณีนักเรียนทำบัตรหาย หรือชำรุด ต้องการทำใหม่ (ส่งใบคำขอทำบัตร ที่ห้องมัลติมีเดีย)   นักเรียน ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 (นักเรียนเก่า) 1.กรณีนักเรียนทำบัตรหาย หรือชำรุด ต้องการทำใหม่       (ส่งใบคำขอทำบัตร ที่ห้องมัลติมีเดีย) 2.กรณีนักเรียนย้ายมาระหว่างภาคเรียน (ต้องถ่ายรูป พร้อมกรอกข้อมูล ที่ห้องมัลติมีเดีย)   ตัวอย่างบัตรนักเรียน ด้านหน้า                                                              ด้านหลัง หมายเหตู ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคาร 2 สามารถติดต่อถ่ายรูปได้ เวลา 12.00-13.00 น. และ 15.30 - 16.30 (จ-ศ)      

 • ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

  ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

  วันอังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2559 14:09
 • ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

  ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

  วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2558 14:28
 • สิ่งใหม่ในโปรแกรม Epp5 Online

  สิ่งใหม่ในโปรแกรม Epp5 Online

  วันอังคาร, 08 ธันวาคม 2558 12:00
 • ส่วนประกอบต่างๆในหน้าแรก Epp5 Online โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

  ส่วนประกอบต่างๆในหน้าแรก Epp5 Online โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

  วันจันทร์, 07 ธันวาคม 2558 11:30
 • เรื่องการใช้งาน Epp5 Online เทอม 2 ปีการศึกษา 2558

  เรื่องการใช้งาน Epp5 Online เทอม 2 ปีการศึกษา 2558

  วันพฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2558 15:24
 • เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา2558

  เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา2558

  วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2558 12:59

 

 
 

 

 

 

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2559
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์,ห้องเรียน English Program

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์,EP

กำหนดการจัดกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมตะวันออก (วันตรุษจีน
ตรุษเวียดนาม) วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

อ่านเพิ่มเติม: ขอเชิญร่วมงานวันตรุษจีน ตรุษเวียดนาม

โครงการ T.N.W. 4 Languages Camp 2016
กำหนดจัดกิจกรรม ณ โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร
(อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก)   อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ T.N.W. 4 Languages Camp 2016

หมื่นวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

TNW Sky View HD1

From Address:

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 47000 
Thatnaraiwittaya School 
Amphoe Muang 
SakonNakhon Province 47000
Tel : 0-4297-0127-8 Ext. 0, 10-57
Fax : 0-4274-3678
Website:http://www.tnw.ac.th

สถิติการเยี่ยมชม

01407565
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2888
2820
11173
819873
33143
116814
1407565

Your IP: 202.29.179.85
Server Time: 2016-02-10 11:46:11