ขอแสดงความยินดีกับ "เยาวชนคนเก่ง"

วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2562 00:00 Written by
นายธนวิชญ์ แต้ศิริเวชช์ นักเรียน ม.3 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร
ได้รับการคัดเลือกเป็น1 ใน 77 คน เยาวชนคนเก่งในรุ่นที่ 9/2562 รับเข็มฯ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสงวน อมรวุฒิกรณ์ นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายกาวิน เด่นโชคประกาย รองนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จังหวัดสกลนคร ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเตินจ่าว ประเทศเวียดนาม ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม โดยความร่วมมือของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

The 12th Northeastern EP&MEP Open House 2019

วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562 00:00 Written by

The 12th Northeastern EP&MEP Open House 2019

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้และต่อยอดสตีมศึกษาสู่โครงงาน งานวิจัยและนวัตกรรม"

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสกลนคร

วันที่ 2-3 พ.ย.2562  

 

การใช้งาน Epp5Online โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ของนักเรียนและผู้ปกครอง

ค่ายวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5 คู่จังหวัดสกลนคร-นครพนม
วันศุกร์และเสาร์ที่ 28-29 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร

สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร วันที่ แจ้งให้ทราบอีกที่ภายหลัง

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร จัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ETV

ท่านผู้อำนวยการนายพนมพันธ์  ไชยเพชร พร้อมด้วย คุณครูสุทธิดล พวงชน ,คุณครูประภาลักษณ์ ขันละ และนางสาวพีรดา ราษี ให้สัมภาษณ์ และรายงานสดผ่านทางเฟซบุ๊ก ของสกลนครทันข่าว โดย คุณครูสุรพล  นนทะศรี สัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีพิชิตการสอบ O-NET ให้ได้ 100 คะแนนเต็ม

รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
- รางวัลระดับประเทศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้าที่ 1 จาก 3