ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียน English Program ปีการศึกษา 2563

 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1-เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 25-27 กันยายน 2562

การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 15,18-19 กรกฎาคม 2562

ประกาศผลสอบ ม.4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562 (เรียงตามคะแนนสอบ)
ประกาศผลสอบ ม.1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562 (เรียงตามคะแนนสอบ)

ประกาศผลสอบ ม.1 ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา  2562

การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ม.2 ม.3 ม.5 และม.6 ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562 00:00 Written by

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียน English Program ปีการศึกษา 2562

กฏกติกาและตารางการแข่งขัน ROV Battle@TNW 2019

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูตราจ้าง สอนภาษาเวียดนาม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อรับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ