รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

Written by 

 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

้วยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาจะเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามประกาศ การรับนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2561 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไป ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาจึงประกาศและก าหนดระเบียบการรับสมัคร นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้

Last modified on วันพุธ, 10 มกราคม 2561 14:42
Read 414 times
Rate this item
(1 Vote)

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

0003325
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
282
193
475
677
3325
0
3325

Your IP: 23.22.240.119
2018-01-22 19:28

ติดต่อเรา

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
Thatnaraiwittaya School
เลขที่ 606 ถนนหมายเลข 22 บ้านชุมชนดงพัฒนา
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 042-970128
โทรสาร :
เว็บไซต์ : www.tnw.ac.th
อีเมล์ : info@tnw.ac.th
FB Fanpage : FanPageTNW