ค่ายวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5 คู่จังหวัดสกลนคร-นครพนม
วันศุกร์และเสาร์ที่ 28-29 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร

วันที่ 11 มิถุนายน 2562  ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) จัดให้มีกิจกรรมรับน้อง บรรยกาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรไมตรี

นางสาวฑิตฐิตา เสาสุวรรณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/EP โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน“AEON English Speech Contest 2019”
ของมูลนิธิอิออนประเทศไทยผ่านรอบชิงชนะเลิศ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จำนวน 10 คน เข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 2019 

มีที่เรียนครบ 100% แล้วกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร (SC10)
คณะที่นักเรียนเลือกเรียนมากที่สุด : คณะทางด้านวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่นักเรียนรุ่นนี้ติดมากที่สุด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ KKU (จำนวน10คน)

ทีมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ระดับ มัธยมศึกษาประเภทชายล้วนและหญิงล้วน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 
เป็นตัวแทนภาคคณะสงฆ์ 8 เข้าประกวดสวดมนต์หมู่ ฯ ระดับประเทศที่วัดกระทุ่ม(เสือปลา) เขตประเวศ กทม. 
ในวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม  2562

ท่านผู้อำนวยการนายพนมพันธ์  ไชยเพชร พร้อมด้วย คุณครูสุทธิดล พวงชน ,คุณครูประภาลักษณ์ ขันละ และนางสาวพีรดา ราษี ให้สัมภาษณ์ และรายงานสดผ่านทางเฟซบุ๊ก ของสกลนครทันข่าว โดย คุณครูสุรพล  นนทะศรี สัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีพิชิตการสอบ O-NET ให้ได้ 100 คะแนนเต็ม


เหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ การสวดมนต์แปลอังกฤษ ม. 1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่  68 จังหวัดบุรีรัมย์