ทีมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ระดับ มัธยมศึกษาประเภทชายล้วนและหญิงล้วน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 
เป็นตัวแทนภาคคณะสงฆ์ 8 เข้าประกวดสวดมนต์หมู่ ฯ ระดับประเทศที่วัดกระทุ่ม(เสือปลา) เขตประเวศ กทม. 
ในวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม  2562


เหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ การสวดมนต์แปลอังกฤษ ม. 1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่  68 จังหวัดบุรีรัมย์