ค่ายวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5 คู่จังหวัดสกลนคร-นครพนม
วันศุกร์และเสาร์ที่ 28-29 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร

มีที่เรียนครบ 100% แล้วกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร (SC10)
คณะที่นักเรียนเลือกเรียนมากที่สุด : คณะทางด้านวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่นักเรียนรุ่นนี้ติดมากที่สุด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ KKU (จำนวน10คน)