วันที่ 11 มิถุนายน 2562  ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) จัดให้มีกิจกรรมรับน้อง บรรยกาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรไมตรี

นางสาวฑิตฐิตา เสาสุวรรณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/EP โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน“AEON English Speech Contest 2019”
ของมูลนิธิอิออนประเทศไทยผ่านรอบชิงชนะเลิศ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จำนวน 10 คน เข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 2019