Date
Select Date
Duration
Select Duration
Between Dates
Start Date
End Date
Categories
Authors
Ordering
Not include
exact phrase
  • Total Results
9 Result   |   หน้าที่ 1 จาก 1
Date 19 April 2020
Author Super User
Hits 326

ครูปุญยนุช นะคะจัด นางสาวปุญยนุช นะคะจัด

Date 10 April 2020
Author Super User
Hits 7239

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ตามที่ สพฐ.กำหนด เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ‼️‼️ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ลิงค์ระบบรับสมัครของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สำหรับสมัคร http://admission.tnw.ac.th/

Date 9 April 2020
Author Super User
Hits 1404

เปิดเรียน 1 ก.ค. 63 รับนร.ม.1และม.4ผ่านออนไลน์ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค. 63 เปิดเรียน 1 ก.ค. 63 รับนร.ม.1และม.4ผ่านออนไลน์ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค. 63

Date 8 April 2020
Author Super User
Hits 573

หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Date 8 April 2020
Author Super User
Hits 617

หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Date 6 April 2020
Author Super User
Hits 1056

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย คัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษสำหรับ

PISA การอ่านเด็กไทยลด-วิทย์คณิตคงที่ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ แถลงผลการประเมินโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Studen ... Read More

  • Total Results
9 Result   |   หน้าที่ 1 จาก 1