Date
Select Date
Duration
Select Duration
Between Dates
Start Date
End Date
Categories
Authors
Ordering
Not include
exact phrase
Date 29 November 2021
Author Super User
Hits 699

ศึกษาดูงานระบบริหารสถานศึกษา NextSchool ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มงานบริหารบุคคลจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เพื่อศึกษาดูงานระบบริหารสถานศึกษา NextSchool นำโดยดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำ ... Read More

Date 29 November 2021
Author Super User
Hits 392

เข้ารับการฉีดวัคซีน PfiZer-BioNTech Covid-19 Vaccine เข็มที่ 1 นักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564เวลา 08.00-12.00 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยานำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1- ม. 1/15, ม.2/EP และนักเรียนทุกชั้นที่ยังไม่ได้รับวัคซีน (รอบสุดท้าย)  เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfi ... Read More

Date 29 November 2021
Author Super User
Hits 458

ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้นักเรียนตัวแทนห้องพร้อมคุณครูที่ปรึกษา วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้นักเรียนตัวแทนห้องพร้อมคุณครูที่ปรึกษา ขึ้นรับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์   ซึ่งได้ ... Read More

Date 24 November 2021
Author Super User
Hits 368

 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมงาน“เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564 วันศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมงาน“เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564 ในการนี้ได้รับมอบหมายให้ตกแต่งและร่วมรถขบวนแห่ ... Read More

Date 24 November 2021
Author Super User
Hits 242

คณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน มอบปัจจัย จำนวน 31,550 บาท เพื่อร่วมสมทบกองกฐิน วันที่ 16 พ.ย.2564 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน มอบปัจจัย จำนวน 31,550 บาท เพื่อร่วมสมทบกองกฐิน

Date 24 November 2021
Author Super User
Hits 231

นำเสนองานต่อคณะตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมผลการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาทั้ง 4 กลุ่มงานและคณะครูให้การต้อนรับและนำเสนองานต่อค ... Read More

Date 24 November 2021
Author Super User
Hits 243

กราบนมัสการพระอาจารย์เจนยุทธนา จิรยุทฺโธ (หลวงปู่ภูพาน)ณ วัดโนนสวรรค์ (ภูดินแดง) บ้านโนนสวรรค์ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และคณะครูร่วมทำบุญกฐินประจำปี 2564  และกราบนมัสการพระอาจารย์เจนยุท ... Read More

Date 24 November 2021
Author Super User
Hits 257

นำกระเช้าแสดงความยินดีแด่พันโทเปรมสัน รุจิตร  ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 29 วันพุธที่ 10 พฤศจิกาบน 2564 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา. ประธานชมรม ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก ที่ 29 พร้อมตัวแทนคณะกรรมการชมรมฯ นำกระเช้าแสดงความยินดีแด่พันโทเปรมส ... Read More

Date 24 November 2021
Author Super User
Hits 255

เข้าพบนายโกมุท  ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครสกลนคร (นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา) วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ดร.เอกชัย  บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ทั้ง 4 กลุ่มงาน

Date 24 November 2021
Author Super User
Hits 181

 นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกฐินพระราชทาน วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้รับมอบหมายจากดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ให้เข้าร่วมการประชุมคณะก ... Read More

Date 24 November 2021
Author Super User
Hits 223

นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ วาย.เอฟ.ยู เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ นำโดยนายกฤษฎากร  เกริกกานต์กุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯพร้อมคณะ นำนาย Nozaka Shuntaro อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.5  จากเมือง Toyota จังหวัด Aichi นักเรียนแลกเปลี่ยนโ ... Read More

Date 24 November 2021
Author Super User
Hits 205

ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผอ.รร.ได้พบปะนักเรียนและแจ้งนโยบายการปฏิบัติงานให้นักเรียนทราบ วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนธาตุนารายณืวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เรียนแบบ On-site สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม พร้อมนี้นายเกรียง ฐานวิเศษ รองผู้อำ ... Read More

Date 24 November 2021
Author Super User
Hits 278

นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยคณะ เข้าพบนายอัมพร พินะสา  เลขากพฐ. ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประธานคณะกรรมการสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ร.ม.ท.) พร้อมด้วยคณะ เข้าพบนายอัมพร พินะส ... Read More

Date 8 November 2021
Author Super User
Hits 380

เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับครูขวัญศิษย์ พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ว่าที่พันตรีสมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยนางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และนายวีระพงศ์ มนต์อินทร์ เข้าร ... Read More

Date 8 November 2021
Author Super User
Hits 959

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน PfiZer  วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5- 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน PfiZer-BioNTech Covid-19 Vacc ... Read More

Date 8 November 2021
Author Super User
Hits 262

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 นายประสาร ภูดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครั้ง ... Read More

Date 8 November 2021
Author Super User
Hits 267

ประธานการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 วันนี้เวลา 13.00  น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม  ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประธานการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2564 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 ... Read More

Date 8 November 2021
Author Super User
Hits 210

กราบนมัสการพระอาจารย์เจนยุทธนา จิรยุทฺโธ (หลวงปู่ภูพาน) วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 4 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์ว ... Read More

Date 8 November 2021
Author Super User
Hits 223

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตพระธาตุนารายณ์เจงเวง ร่วมต้อนรับดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นท ... Read More

Date 8 November 2021
Author Super User
Hits 228

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดอบรม วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ดร.เอกชัย บุตรแสนคม เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performa ... Read More

Date 8 November 2021
Author Super User
Hits 237

เดินทางไปวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพมารดาของพันตรีวรรณาชัย แววศรี วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยนายพนมพันธ์ ไชยเพชร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นายภุชงค์ วงศ์กัณหา และนายสายัณ สงวนพิมพ์ เดินทางไ ... Read More

Date 8 November 2021
Author Super User
Hits 223

ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประธานในการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครั้งที่ 4/2564

Date 8 November 2021
Author Super User
Hits 208

ฝ่ายบริหารเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีน วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7-3/EP

Date 8 November 2021
Author Super User
Hits 242

ร่วมแสดงความยินดีกับนายอังกูร บุญรักษา วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมแสดงความยินดี

Date 8 November 2021
Author Super User
Hits 204

ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษ วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.เอกชัย  บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโเรงเรียนธาตุารายณ์วิทยา

Date 8 November 2021
Author Super User
Hits 217

ผอ.ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ได้นำฝ่ายบริหารเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/13 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/6

Date 8 November 2021
Author Super User
Hits 208

รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าฯมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564  นางสาวลลิดา  งิ้วสุภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าฯมอบช่อดอกไม้

Date 8 November 2021
Author Super User
Hits 210

รายงานตัวเนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์ วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะ

Date 8 November 2021
Author Super User
Hits 204

คณะผู้บริหารใน สพม.สน ร่วมแสดงความยินดี วันที่ 15 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหารใน สพม.สน ร่วมแสดงความยินดี

Date 8 November 2021
Author Super User
Hits 213

ร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่งใหม่ ร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่งใหม่