ประชาสัมพันธ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาจะมีการมอบทุนการศึกษา

ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 38 ปีในวันที่ 27 มกราคม 2564 จึงขอความอนุเคราะห์ ผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลาน
จึงขอสนับสนุนตามกำลังศรัทธาและตามความประสงค์ของท่าน ทางโรงเรียนจะมีใบเสร็จรับเงิน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ หากผู้มีจิตศรัทธา
ท่านใดมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้น ไปทางโรงเรียนจะมอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้ สามารถโอนเงินเข้าตามบัญชีหมายเลข 4123129722
ธนาคาร กรุงไทย สาขาสกลนคร ชื่อบัญชีบริจาคเพื่อทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ครูธราธร  จักรเงิน 083-4567449
ครูทัศนาร์ภร  วงศ์เฉลียว 094-6429626
ครูลำแพน  มหาวงศ์ 094-3915195