ประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้งานระบบปริ้นผ่านเครือข่าย

นักเรียนสามารถพิมพ์งานผ่านระบบปริ้นผ่านเครือข่ายได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 โดยมีขั้นตอนตามตัวอย่างต่อไปนี้

สั่งพิมพ์ที่เครื่องในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3


1. เปิดโปรแกรมงาน หรือเว็บไซต์ที่ต้องการจะพิมพ์

2.เลือกเมนูพิมพ์ ที่โปรแกรม หรือเว็บไซต์

3.เลือกเครื่องพิมพ์ ||172.16.0.9|EZCS

4.เลือกโหมดที่จะพิมพ์ (สี/ขาวดำ) จำนวนชุด

5.กรอก User/Password ยืนยัน Password

6.รับงานได้ที่เครื่องพิมพ์ (สามารถเลือกรับงานได้ทั้ง 2 เครื่อง ที่ห้องคอม 2 หรือห้อง คอม3 ก็ได้)

หมายเหตุ นักเรียนทุกคนจะมาโควต้าในการพิมพ์ผ่านระบบ ตรวจสอบได้ที่หน้าเครื่องพิมพ์ได้เลย User/Password = เลขประจำตัวนักเรียน/เลข 4 ตัวท้าย ปปช.