ประกาศผลสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2564 รอบห้องเรียนทั่วไป

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (เรียงลำดับตามคะแนนสอบ) คลิกที่นี่

รายชื่อการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่