ประกาศผลสอบ ม.4 ห้องเรียนปกติทั่วไป 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประภทโควต้านักเรียนโรงเรียนเดิม) คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประภททั่วไป) คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทรายชื่อนักเรียนลำดับสำรอง) คลิกที่นี่

รายชื่อการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่