วันที่ 7 ต.ค.2564 ผอ.ดร.เอกชัย  บุตรแสนคม เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

โดยการนี้ได้รับการต้อนรับจาก นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กรรมการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา