วันอังคารที่ 12 ต.ค.พ.ศ.2564 ผอ.ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ร่วมประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตพระธาตุนารายณ์เจงเวง

 พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีในวาระที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา