วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 ผอ.ดร.เอกชัย  บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ฝ่ายบริหาร

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียน ม.5 ม.6 และ ม.4/1-4/3 จำนวน 942 คน ที่เข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของนักเรียนที่มีอายุ 16-18 ปี ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 "สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า"