ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564  นายอำนวย อามาตรมนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ตัวแทน

ท่านผู้อำนวยการวรรณธนา  เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม เข้ามอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายเอกชัย บุตรแสนคม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา