วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะ

เข้าไปรายงานตัวเนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมรับฟังนโยบายและแนวทางในการบริหารจาก ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร