วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564  นางสาวลลิดา  งิ้วสุภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าฯมอบช่อดอกไม้

แสดงความยินดีกับดร.เอกชัย บุตรแสนคม ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา