วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมแสดงความยินดี

กับนายอังกูร บุญรักษา ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา และนายสุนทร  ลีพันธ์บุญ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล