วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7-3/EP

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1-2/S เข้ารับการฉีดวัคซีน PfiZer-BioNTech Covid-19 Vaccine เข็มที่ 1  สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี จำนวน 600 คน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธาตุเชิงชุม หน่วยบริการโรงพยาบาลสกลนคร โดยมีคณะครูที่ปรึกษาดูแลการฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด   ในการนี้ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ได้นำฝ่ายบริหารเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในครั้งนี้ด้วย