วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยนายพนมพันธ์ ไชยเพชร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นายภุชงค์ วงศ์กัณหา และนายสายัณ สงวนพิมพ์ เดินทางไปวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพมารดาของพันตรีวรรณาชัย แววศรี คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี