วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5- 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน PfiZer-BioNTech Covid-19 Vaccine เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี จำนวน 941 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร หน่วยบริการ โรงพยาบาลสกลนคร โดยมีคณะครูที่ปรึกษาดูแลการฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด   ในการนี้ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ได้นำฝ่ายบริหารเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในครั้งนี้ด้วย