เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประธานคณะกรรมการสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ร.ม.ท.) พร้อมด้วยคณะ เข้าพบนายอัมพร พินะสา

ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขากพฐ.) ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร