กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ นำโดยนายกฤษฎากร  เกริกกานต์กุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯพร้อมคณะ นำนาย Nozaka Shuntaro อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.5  จากเมือง Toyota จังหวัด Aichi นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ วาย.เอฟ.ยู

(Youth for Understanding International Exchange : YFU)  เดินทางมาจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 2564 เข้าพบดร.เอกชัย  บุตรแสนคม  ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา