วันพุธที่ 10 พฤศจิกาบน 2564 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา. ประธานชมรม ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก ที่ 29 พร้อมตัวแทนคณะกรรมการชมรมฯ นำกระเช้าแสดงความยินดีแด่พันโทเปรมสัน รุจิตร

ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 29 ในนามสมาชิกของชมรมทุกท่าน ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 29