วันที่ 16 พ.ย.2564 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน มอบปัจจัย จำนวน 31,550 บาท เพื่อร่วมสมทบกองกฐิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ซึ่งจะนำไปทอดกฐินสามัคคี วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดพระธาตุดุม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร