วันศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมงาน“เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564 ในการนี้ได้รับมอบหมายให้ตกแต่งและร่วมรถขบวนแห่อัญเชิญไฟพระราชทาน รถขบวนแห่พระประทีปพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้ที่นั่งประจำรถขบวนแห่อัญเชิญไฟพระราชทาน รถขบวนแห่พระประทีปพระราชทาน ประกอบด้วย


          - คู่ที่ 1 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครพร้อมคู่สมรส  
          - คู่ที่ 2 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนรายณ์วิทยา พร้อมด้วยคุณครูวลาสินี 
 บุตรแสนคม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คู่สมรส
          - นางนพมาศประจำรถขบวนแห่ ฯ นางสาวชมพูนุช สมบัติศรี ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
          - ผู้ประคองพระประทีปและถือสัปทน นายวิทยา ผิวงาม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  
          และคุณครูปิติภัทร ไกยพาย ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
         ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 และสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
         **ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19