วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้นักเรียนตัวแทนห้องพร้อมคุณครูที่ปรึกษา ขึ้นรับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์   ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา