นายสมัย  แสนวงศ์

ครูปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป


มือถือ : 087 8554559
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.