กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ปีการศึกษา 2563

นางบุษบา  แสงวงศ์ นายวรรณศักดิ์  จันทะดวง นางสมัย  คำเกษ นายสุชาติ ธุระพระ นางนุพิศ  อัคพิน นายจักรกฤษณ์  จันทราสา
           
       
นายวิรัตน์  ติงมหาอินทร์ นายคณิตถา  คำวงษ์        
           

 


ข่าวสารวงการ ไอที

มีนาคม 24,2563

ในตอนนี้คงไม่มี...

มีนาคม 13,2563

ทุกวันนี้ Wireless อยู่รอบตัวเรา...

มีนาคม 12,2563

หลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19...