กำหนดการปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และกำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564