การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี2563

ชมภาพกกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Tnwgallery2563&set=a.163197545426116