งานประชุมวิชาการ ห้องเรียน SMTE ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 25-27 ก.ย.2563

 

 

ชมภาพกกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Tnwgallery2563&set=a.163197545426116